همراه گروه مهندسی طاهر بروز باشید

خدمات ما

انجام کلیه خدمات برق صنعتی(تابلو های برق توزیع،فرمان،خازن)

خدمات امنیتی(دوربین های مداربسته،اعلان حرق،دزدگیر اماکن،و…)

خدمات امنیتی

خدمات برق صنعتی

اعلان حرق،دزدگیر اماکن